Pro-montaža Srebrenik
IZRADA PO NARUDŽBI

Cinkanje

Cinkanje je nanošenje tankog sloja cinka na površinu metalnih predmeta radi zaštite od korozije. Prevlačenje cinkom najzastupljeniji je postupak zaštite čelika i željeza metalizacijom. Provodi se uranjanjem predmeta u rastaljeni cink, galvanotehnika, štrcanjem rastaljenog cinka, pri čem se predmeti u doticaju s cinkovim prahom zagrijavaju.

Cinkanje

Galerija

Pošaljite zahtjev
za ponudu

FRAGEN SIE NACH
ANGEBOT AN

Call Now Button