Pro-montaža Srebrenik
IZRADA PO NARUDŽBI

CNC plazma rezanje

Novo razvijeno plazma rezanje riješava mnoge probleme i omogućava rezanje metala poput aluminija i inoxa uz zadovoljavajuću kvalitetu reza i znatno manju cijenu u usporedbi s drugim tehnikama rezanja. Plazma za rezanje metala dobiva se zagrijavanjem plina koji se provodi kroz jako električno polje prilikom čega se plin ionizira i pretvara u plazmu. Takva plazma u pravilu ima temperaturu oko 22.000 °C.

cnc plazma rezanje

Galerija

Pošaljite zahtjev
za ponudu

FRAGEN SIE NACH
ANGEBOT AN

Call Now Button